Nội quy

November 2023

November 2020

Nội quy sân thể thao đa năng

1. Không đi giày đế đen, đi guốc cao gót 2. Không vứt tàn thuốc, kẹo cao su 3. Không đổ nước xuống mặt sân 4. Không mang bàn, [...]

February 2020

Go to Top