Đề tài NCKH – Giảng viên

May 2014

Một số đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên SIU năm 2017

STT Tên đề tài 1 Outbound service quality at wan hai lines 2 Nghiên cứu thực trạng vô sinh tại việt nam và các giải pháp dự phòng 3 Khảo sát và đánh giá chất lượng đào tạo và sự hài lòng của khách hàng là sinh viên và gia đình của họ đối với Trường Đại học Quốc tế [...]

Go to Top