Thông báo

August 2022

December 2021

August 2021

March 2021

November 2020

October 2020

September 2020

Chương trình ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 9, niên khóa 2016-2020

Nhằm hỗ trợ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (tương đương với trình độ C1 theo khung năng lực Châu Âu CEFR), nhà trường tổ chức lớp học ôn luyện và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên chuyên [...]

July 2020

Go to Top