Hoạt động nghiên cứu khoa học

October 2020

Nhiều đề tài tham luận xuất sắc tại Hội thảo Nghiên cứu khoa học “Teaching beyond the limits”

Sáng ngày 11/7, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “TEACHING BEYOND THE LIMITS” với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cùng đội ngũ giảng viên, giáo viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu. Hội thảo thu [...]

Công trình khoa học của Giảng viên SIU Khoa Ngoại ngữ năm học 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo 1 Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Long Tiên Đề tài NCKH Cấp Thành phố/Bộ 2 Applying online collaborative writing to enhance [...]

Go to Top