Cố vấn học tập

August 2020

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020 khoa Ngoại ngữ

STT Cố vấn học tập Lớp 1 ThS. Nguyễn Long Tiên 17 DTA1, 17TAKD, 18TAKD, 19TAKD, 20TAKD 2 ThS. Phạm Minh Khuê 18DTA1 3 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền 18DTA2 4 TS. Đào Thị Bạch Tuyết 17DTA2 5 ThS. Cao Thị Huyền Trân 19DTA1 6 ThS. Ngô Trần Lan Như 19DTA2 7 ThS. Vũ Hương Lan 20DTA1 8 TS. Dương [...]

Go to Top