Thông báo thực tập tốt nghiệp khoa kỹ thuật và khoa học máy tính

November 2023

December 2018

November 2018

July 2013

Lịch báo cáo khóa luận văn tốt nghiệp năm 2013 (khóa 2)

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐẠI HỌC KHÓA 2 NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG 1.Lê Mẫn Đạt 2.Trần Anh Việt Mỹ Wednesday 31/07/2013 (2:00pm – 5:00pm) - Chủ tịch HĐ: ThS. Trần Bá Nhiệm - Thư ký HĐ: Th.S Trần Anh Dũng - Ủy viên: [...]

Go to Top