Hoạt động nghiên cứu khoa học

May 2022

Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường ngành Khoa học máy tính 2021–2022

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Máy đo thân nhiệt 2in1 1. Lê Bảo Quyền 2. Võ Minh Đại 3. Nguyễn Hồng Anh 4. Đỗ Đặng Minh Anh 5. Trần Ngọc Hân​ PGS.TS Trần Công Hùng Cuộc thi “Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần 4 [...]

October 2020

Go to Top