Danh mục sáng kiến kinh nghiệm

October 2020

Danh mục sáng kiến khoa Công nghệ thông tin năm học 2019 – 2020

STT Tác giả Đề tài Loại hình 1 TS. Văn Thiên Hoàng Hệ thống hỗ trợ dạy và học lập trình trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên STLP Áp dụng hệ thống STLP vào việc giảng dạy các môn học tại khoa CNTT 2 TS. Văn Thiên Hoàng Hệ thống quản lý hoạt động sinh viên SIU Áp [...]

Go to Top