Thông báo thực tập và danh sách thực tập

March 2022

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2022 (kèm danh sách sinh viên)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 11 ngành Quản trị kinh doanh lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2022 như sau:   THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG   GHI CHÚ   THỨ NĂM 24/02/2022 (8:00 – 10:30)   ThS. Phạm Quang Trường   [...]

March 2021

February 2021

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (kèm danh sách sinh viên)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 10 ngành Quản trị kinh doanh lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 như sau:   THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG   GHI CHÚ   THỨ HAI 01/03/2021 (8:00 – 10:30)   TS. Lưu Thị Thanh Mai [...]

December 2020

November 2019

July 2019

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 – ĐẠI HỌC KHÓA 8

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC KHÓA 8   NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG NHÓM 1 Tuesday 23/07/2019 (7:30am – 11:00am) Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy Thư ký HĐ: ThS. Huỳnh Quốc Anh Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường Marie Curie [...]

May 2019

Go to Top