Thông báo thực tập tốt nghiệp khoa kinh doanh và luật

November 2023

November 2022

March 2022

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2022 (kèm danh sách sinh viên)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 11 ngành Quản trị kinh doanh lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2022 như sau:   THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG   GHI CHÚ   THỨ NĂM 24/02/2022 (8:00 – 10:30)   ThS. Phạm Quang Trường   [...]

November 2021

February 2021

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 (kèm danh sách sinh viên)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 10 ngành Quản trị kinh doanh lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021 như sau:   THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG   GHI CHÚ   THỨ HAI 01/03/2021 (8:00 – 10:30)   TS. Lưu Thị Thanh Mai [...]

December 2020

November 2020

November 2019

July 2019

Go to Top