Công trình NCKH cấp Trường

May 2021

Công trình nghiên cứu khoa học đề tài khởi nghiệp cấp trường 2020-2021

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Kế hoạch kinh doanh Dự án Căn tin Rooftop trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - SIUP 1. Hoàng Đào Thùy Trang 2. Trương Hoàng Phương Linh TS. Lưu Thị Thanh Mai Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần [...]

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành QTKD năm học 2020-2021

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Tác động của mạng xã hội TIKTOK đến nhận thức và hành vi của thế hệ trẻ hiện nay (Khu vực thành phố Hồ Chí Minh) 1. Trần Thị Bích Loan 2. ĐinhThị Như Uyên 3. Lê Thị Diệu 4. Đặng Thị [...]

Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường ngành luật kinh tế quốc tế 2020-2021

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Nghiên cứu pháp luật về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em 1.Lê Minh Hiền 2.Huỳnh Yến Nhung 3.Vũ Thị Diệu Huyền 4.Trần Ngọc Bảo Trân 5.Lê Phước Sang Th.S Nguyễn Thị Ngọc Uyển Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa [...]

May 2020

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành QTKD năm học 2018-2019

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuát kinh doanh Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Trung quốc - Hoa kỳ 1. Trần Lâm Phú Chu Bảo Hiệp Cuộc thi "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SIU [...]

Go to Top