Chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” dành cho sinh viên ngành Marketing khóa 9, 11, 12

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Marketing khóa 9, 11, 12 về chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” do Phó Giáo sư Liem Viet Ngo phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn