Chuyên đề “Chứng khoán và thị trường chứng khoán”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh về chuyên đề “Chứng khoán và thị trường chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại TPHCM phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn