Chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ 2022

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh), ngành ngôn ngữ Anh (Khóa 12,13,14) và học viên thạc sĩ Quản trị kinh doanh (khóa 2,3) về chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ.

Chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ 2022

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn