Chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 11 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn