Chương trình tham quan thực tế ICD Tân Cảng – Long Bình.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh – 19DDN, 19DTM, 20DDN, 20DTM, 20DLOG về chương trình tham quan thực tế ICD Tân Cảng – Long Bình.

Chương trình tham quan thực tế ICD Tân Cảng - Long Bình.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn