Chương trình tham quan thực tế Công Ty Sky Mavis

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 13 ngành Khoa học Máy tính về chương trình tham quan thực tế Công Ty Sky Mavis.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn