Chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Phần mềm FPT.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn