Chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen – Khóa 9, 10, 11, 12

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh khóa 9, 10, 11 và sinh viên ngành Marketing khóa 9, 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế Công ty Nielsen.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn