Chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh – 19DKD, 20DKD, 19MAR về chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn