Chương trình tham quan thực tế Công ty FPT Telecom 15-04-2022

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh: 19TAKD, 19DTA1, 19DTA2, 20TAKD, 20DTA1, 20DTA2, 20DMAK về chương trình tham quan thực tế công ty FPT Telecom.

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TY FPT TELECOM 15-04-2022

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn