Chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin về chương trình tham quan thực tế Công ty Dek Technologies Việt Nam.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn