Chương trình tham quan thực tế Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng và chuyên ngành Thương mại điện tử về chương trình tham quan thực tế Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

Chương trình tham quan thực tế Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn