Chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 10 chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp” như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn