Chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế” K9

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 9 chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế”.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn