Chương trình khảo sát sơ bộ của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn

Viện Sau đại học – Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, doanh nghiệp, đối tác, cựu học viên và học viên cao học các khóa của trường về chương trình khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn của Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn