Chương trình gặp mặt đầu năm, tổng kết và phát động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về chương trình gặp mặt đầu năm, tổng kết và phát động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn