Chương trình gặp mặt đầu năm khoa công nghệ thông tin năm học 2019 – 2020

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về chương trình gặp mặt đầu năm, năm học 2019 – 2020.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn