Chương trình đào tạo khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu chính của chương trình cử nhân ngành Khoa học máy tính là đào tạo ra những cử nhân:
PEO1: làm việc hiệu quả, thành công trong ngành nghề và có thể tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
PEO2: có trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc ra quyết định và nhận thức tác động của công nghệ đối với xã hội, trở thành những công dân toàn cầu.
PEO3: lãnh đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính.
PEO4: trở thành chuyên gia, học giả trong lĩnh vực khoa học máy tính, góp phần vào công cuộc phát triển nền khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.
2. CHUẨN ĐẦU RA
Mục tiêu chung của CTĐT gắn liền với chuẩn đầu ra sinh viên (CĐR) do Khoa KT&KHMT – Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quy định dựa trên chuẩn chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tham khảo CTĐT của các trường ĐH uy tín thế giới. Các CĐR này cũng gắn liền với các CĐR đào tạo do tổ chức kiểm định mà trường theo đuổi quy định. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp chương trình khoa học máy tính có khả năng:
SO1: Phân tích một vấn đề máy tính phức tạp và áp dụng các nguyên tắc máy tính và các nguyên tắc liên quan khác để xác định các giải pháp.
SO2: Thiết kế, triển khai và đánh giá một giải pháp dựa trên máy tính để đáp ứng một tập hợp các yêu cầu nhất định về máy tính theo quy định của chương trình.
SO3: Giao tiếp hiệu quả trong nhiều bối cảnh chuyên nghiệp.
SO4: Nhận biết trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra những đánh giá sáng suốt trong thực hành máy tính dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.
SO5: Làm việc hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm tham gia vào các hoạt động phù hợp với quy định của chương trình.
SO6: Áp dụng lý thuyết khoa học máy tính và các nguyên tắc cơ bản về phát triển phần mềm để tạo ra các giải pháp dựa trên máy tính.
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo 2022
Chương trình đào tạo 2021
Chương trình đào tạo 2020
Chương trình đào tạo 2018 – Kỹ thuật phần mềm
Chương trình đào tạo 2018 – Khoa học máy tính
4. SỐ LIỆU TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM
Khoa học máy tính


FT: Toàn thời gian
PT: Bán thời gian

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn

Tin liên quan