Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 9, 10, 11, 12 về Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Ngoại ngữ.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn