Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” của Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về Chung kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020”.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn